Featured Topics in Hue

Choose outstanding themes when exploring Hue

Hue News

Chương trình Lễ Hội Festival Huế 2022

Chương trình Lễ Hội Festival Huế 2022

Date: 05 - 04 - 2018 View: 1503

Festival Huế 2022 là Festival đầu tiên được tổ chức theo định hướng bốn mùa, mà điểm nhấn là tuần lễ Festival văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày...